KOMU POMAGAMY ?

EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach obejmujących:

SZKODY OSOBOWE

Dotyczy urazów, obrażeń ciała, cierpień psychicznych powstałych na skutek zdarzeń takich jak :

WYPADKI KOMUNIKACYJNE
WYPADKI PRZY PRACY
WYPADKI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
INNE WYPADKI
WYPADKI ZA GRANICĄ
BŁĘDY MEDYCZNE

SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE

W przypadku szkód majątkowych, osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

 • problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
 • zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
 • zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,
 • rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
 • analizę treści umowy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych kosztów naprawy,
 • zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
 • zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

DLACZEGO EuCO ?

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej oraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
 • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
 • rehabilitację
 • pomoc psychologa i psychiatry
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE W MOŻLIWYCH

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 780 – 1.500 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2.000 – 13.000 zł. Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie zdobyte w pięciu europejskich krajach oraz ponad 200 tysięcy  klientów w Polsce, sprawiają, że jak nikt inny wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest dla poszkodowanych najbardziej efektywną metodą ich uzyskania.
EuCO jest jedną z niewielu firm odszkodowawczych w Polsce, posiadających własną Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii mają Państwo szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca.

NO WIN, NO FEE

Zgodnie z zasadą „no win, no fee” *(nie ma wygranej, nie ma wynagrodzenia) pobieramy ustaloną prowizję wyłącznie po uzyskaniu przez nas należnego odszkodowania. Wysokość prowizji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i jest indywidualnie ustalana. Ponieważ nasze wynagrodzenie zależy od kwoty odszkodowania, dokładamy wszelkich starań, by była ona możliwie najwyższa.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn będą Państwo chcieli zrezygnować z naszych usług, będą mogli Państwo zrobić to w każdym momencie bez ponoszenia kosztów, o ile w wyniku naszych działań nie uzyskano dla Państwa żadnej kwoty do wypłaty.